ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
     

รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-04-10 อ่าน : 156

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th