ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย นางประภัสสร กลับกลาง มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary  บันทึกประวัติศาส
     

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย นางประภัสสร กลับกลาง มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์  โดยศึกษาคลิปรายการ  The Diary  บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจถึงรากเหง้าของคนไทย

และผู้ปกครองนักเรียนมามอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารว่างให้กับนักเรียน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหานค่าย ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 92

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th