ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูบ นายสมัย ประจวบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนเลื่อน นายปัณณวิทย์ ดีแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และนางสาวภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ ได้เข้านิเทศและติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้ทำการตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละชั้นและเสนอแนวทางในการเปิดภาคเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้แก่โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะนิเทศ ติดตามการ เตรียมความพร้อม ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th