ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
     

    วัน พุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจถึงรากเหง้าของคนไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

รายงานโดย : โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 95

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th