ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน
     

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ พบปะ ปรึกษาหารือและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 113

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th