ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบแนวทางการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 23  พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พบปะ ปรึกษาหารือและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) บทบาทหน้าที่ เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ 2) การจัดทำรายงานผลการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  3)การเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2566 และ 4) การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ที่จะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 19
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th