ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565

           เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565โดยมีนายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร นางประณีต ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม
(สง่าประชาสรรค์) และนางสาวดอกไม้  ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  ได้ทำการตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละชั้นและเสนอแนะแนวทางในการเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะนิเทศ ติดตามการ การเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

รายงานโดย : โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th