ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง
     

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์  น้อยวงษ็ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดโคกหินตั้ง เพื่อสิบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนักเรียนได้ร่วมรำเปิดงานในพิธีลอยกระทงและได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงไอติม แล้วนำไปลอยในเวลากลางคืน เพื่อแสดงความกตัญญูตกเวทีต่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา

รายงานโดย : โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 61

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th