ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

มอบทุนมูลนิธิร่วมจิต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านบุฉนวน ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th