ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th