ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน

ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ

รายงานโดย : โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th