ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา โดยมีนายบุญชู แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์และนางกนกณัฐ รัตนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวอรพิน สุขชาติ ครั้งที่ 4 และนายสดายุ แข็งสาริกรณ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้รับการประเมิน ได้รับคำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นอย่างดี

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 14
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th