ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล OBEC Awards ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่ได้รับรางวัล OBEC Awards ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวอรยา ใบกนทา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
รางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริการจัดการยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และเป็นตัวแทนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ

นางสาวประภัสสร  เจตะภัย 
รางวัลเหรียญเงิน
ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
รางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริการจัดการยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 34
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th