ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำโดย นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยศึกษาคลิปรายการ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจถึงรายกเหง้าของคนไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 11
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th