ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
     

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำโดย นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล ต้องขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเลเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 87

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th