ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
     

ในวันที่   22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเดื่อ โดยมีนางสาววิยะดา  แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์และนางเต็มศิริ  นาทันตอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวขนิษฐศรี  ศรีอุทธา วิชาเอก ปฐมวัย ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้รับการประเมิน ได้รับคำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นอย่างดี

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเดื่อ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 69

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th