ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเดื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์"
     

ในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา  แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยศึกษาคลิปรายการ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจถึงรายกเหง้าของคนไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเดื่อ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 82

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th