ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยครูที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  และโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อ สร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และมีนายสุรินทร์  สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมงานการบริหารงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประชุมระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 13
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th