ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต
     

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา,นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะร่วมต้อนรับคณะ กรรมการประเมินฯ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ พัฒนาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 112

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th