ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ
     

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายวรายุทธ ทวีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ในจังหวัดชัยภูมิ ณ  ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการที่จะมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษของชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมไทย  ซึ่งมีกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมรวมใจครู สพป.ชัยภูมิ เขต 1

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 128

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th