ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นำโดยนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th