ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสนามจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (บึงชวน) ประจำปีการศึกษา 2565
     

            ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสนามจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (บึงชวน) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะผู้บริหาร นำโดยนายวัชระ  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นางริณนารัตน์  นามวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ ทั้งทางตรรกะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา งานศิลป์ การอาชีพ กีฬา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 84

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th