ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน โดยมีนายวิโรจน์  เคนเหลื่อม ประธานเครือข่ายโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออก ด้านความรู้ ความสามารถ  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนและเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรมฯ ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูม

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 25
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th