ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท พูลอุดม จำกัด เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลัง

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นางสำเนียง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ท จำกัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท พูลอุดม จำกัด โครงการ Partnership school ในมิติ "โรงเรียนมันสำปะหลัง" โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลัง การนำเสนอของนักเรียน และแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิต ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th