ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
     

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน หลังจากเสร็จกิจกรรม ลูกเสือและเนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณโรงเรียน เป็นอันเสร็จกิจกรรมลูกเสือ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 72

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th