ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นายบุญกอง สวงโท ประธาคณะกรรมการสถานศึกษา นางสำราญ บุญสันเทียะ นางชุติมา ประจวบสุข และนางสาววริทยา ประเสริฐ คณะกรรมการ “การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1” ของนางสาวธัญธรณ์ ทาณรงค์  นางสาวกาญจนา นามวรรค และนางสาวมินทร์ตรา ผลจันทร์ ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

 

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 8
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th