ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เนื่องด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน นำโดยนายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ประธานเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี และนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี   

 

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th