ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
“กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด”
     

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  นำโดย นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นำตัวแทนนักเรียน ชมรม To Be Number One 
ทำการแสดงพิธีเปิด “กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ผ่านงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ที่ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-25 อ่าน : 69

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th