ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดประกวดเรียบความ เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ “ความรักของพ่อ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้สำนึกในพระคุณของพ่อ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพ่อ ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียนความในหัวข้อ “ความรักของพ่อ” โดยสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและดาวน์โหลดได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-26 อ่าน : 97
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th