ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านซับไทร อ.เทพสถิต โดยมีนายสมศักดิ์ ทองหลาบ ผอ.โรงเรียนบ้านดงลาน และรักษาการณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซับไทร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมห้องเรียน จากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจะบก อ.เทพสถิต โดยมีนายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดตาลาด อ.บำเหน็จณรงค์  โดยมีนางสุเนตร แสนเสนา ครูรักษาการณ์ ผอ.โรงเรียนกุดตาลาดและคณะครูนำเยี่ยมห้องเรียน ในการนี้ ท่าน ผอ.เขตได้เน้นย้ำเรี่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยความห่วงใย เนื่องจากสถานการณ์การแผ่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักเรียนเกิดภาวะ Learning Loss ซึ่งต้องให้คณะครูผู้สอนช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วย

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-28 อ่าน : 45
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th