ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ในนามโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา นำโดย นายชินกร แสนโสภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา  ขอขอบพระคุณ ท่าน ประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบหมายให้ นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์  และ นางสำเนียง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ให้มาเป็นกรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 1) นายสุชานนท์ ชูวังวัด (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ครั้งที่ 4  2) นายประทวน  เรืองจาบ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 4  และ 3) นางสาวจุฑามาศ ทัศน์ไทย (ศิลปศึกษา) ครั้งที่ 1 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-29 อ่าน : 22
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th