ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

   โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นำโดยนายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ครุประจำวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านช่องทาง Youtube ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจรากเหง้าของคนไทยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-29 อ่าน : 20
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th