ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา  09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา โดยมีนางอรุณี อารี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อนิทรรศการชิ้นงานและกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเองสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระ ตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน 567 คน ในการนี้ท่านประธานฯพร้อมด้วยนาย ภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนบ้านวังกะทะและคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียนตามฐานกิจกรรมทั้ง 9 ฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-29 อ่าน : 62
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th