ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม 9 ฐานการเรียนรู้
เช่น การใช้กล้องโทรทรรศน์ ภาพยนตร์สามมิติ เป็นต้น
ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-29 อ่าน : 14
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th