ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา โดย นายชินกร แสนโสภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ตั้งแต่ชั้น  อ.2 - ป.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด "The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์"  ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-30 อ่าน : 25
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th