ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
     

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ   ลิงค์ : VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ    มาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ประวัติศาสตร์ ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการดูการ์ตูน ทางช่องทาง YOUTUBE เพื่อใหันักเรียนได้เกิดการภาคภูมิใจและตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-12-06 อ่าน : 261

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th