ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดการศึกษาเรียนรวมแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน
     

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดการศึกษาเรียนรวมแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับโรงเรียนบ้านดอนละนาม โดยมาเรียนครบทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ครู 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

                                                      คลิกที่นี่ดู VTR

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2022-12-08 อ่าน : 281

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th