ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน
     

เครือข่ายลึ่มบึงละหานนำนักเรียน เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 โรงเรียน ดูคลิปVDRที่นี่

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2022-12-08 อ่าน : 276

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th