ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การจัดกิจรรมการเรียนร่วมของเด็กพิการ และการแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียน
     

 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการบรรพต ทองเกิด ได้มีการจัดกิจรรมการเรียนร่วมของเด็กพิการ และการแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียน  คลิกดูVDR ที่นี่ 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2022-12-08 อ่าน : 317

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th