ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน 
เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 
(ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา)
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังคมคาย ตำบลห้วยยายจิ๋ว
โดยมีคุณครูอารี สีหาบุตรและคุณครูชลธิชา เครือศรี
ร่วมปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับห้องสอบ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-15 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th