ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประ
     

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
เนื่องในโอกาสเป็นผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณา
ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับประเทศ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-15 อ่าน : 104

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th