ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2565

          วันจันทร์ที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. นำโดย นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 2565  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย  รับฟังนโยบายของโรงเรียน
และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 /2565 ต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านส้มป่อย ::..วันที่ส่ง : 2022-11-15 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th