ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านส้มป่อย นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

               วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565  นำโดย นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 50 คน โดยแบ่งเป็นนักธรรมชั้นตรี 39 คน 
นักธรรมชั้นโท 10 คน  และนักธรรมชั้นเอก 1 คน โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านส้มป่อย ::..วันที่ส่ง : 2022-11-15 อ่าน : 13
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th