ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเป็นโรงเรียนสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เป็นโรงเรียนสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) โดยมีโรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนมาเข้าร่วมในสอบครั้งนี้โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้สนับสนุนให้นักเรียน เรียนธรรมศึกษา เพื่อที่จะนำธรรมะมาใช้ มีสติในการดำเนินชีวิต รู้จักผิดรู้จักชอบ พร้อมทั้งเป็นการจรรโลงศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป โดยการจัดการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-15 อ่าน : 20
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th