ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 (ธรรมศึกษา)

            ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
(ธรรมศึกษา) นำโดยพระครูกิตติชัยสุนทร เจ้าคณะตำบลเกาะมะนาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอนำเหน็จณรงค์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธี ได้ดำเนินการจัดสอบ โดยมีคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนชุมชน
ชวนวิทยา โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
โรงเรียนบ้านซับยาง โรงเรียนบ้านหนองตะครอง เข้าร่วมการสอบดังกล่าว

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 16
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th