ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าสอบธรรมสนามหลวงเพื่อที่จะนำธรรมะมาใช้ มีสติในการดำเนินชีวิต รู้จักผิดรู้จักชอบ พร้อมทั้งเป็นการจรรโลงศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th