ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
     

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักรักษ์วิทยา)                                 นำโดย นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนโป่งขุนเพชร และคณะครู      ขอแสดงความ ยินดีกับนางสาวปรมาภรณ์ ไชยโย ครูชำนาญการ ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนโป่งขุนเพชร ต.โคกสะอาด อ.หนอวบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 68

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th