ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนซับมงคลวิทยาโดยนางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวนิภาภร  ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

  โรงเรียนซับมงคลวิทยาขอขอบพระคุณ นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง  ประธานเครือข่ายโป่งนก นายวิรุด กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว และนางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโป่งนก ในการนิเทศครั้งนี้

รายงานโดย : โรงเรียนซับมงคลวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 31
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th