ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ

               เมื่อวันที่  6 – 7  ตุลาคม  2565  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นำโดย นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล   – หัวทะเล  สู่ครูมืออาชีพ  ประจำปีการศึกษา  2565 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว   และสวยสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรม-ราชกุมารี  จังหวัดระยอง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th