ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
     

         ในระหว่างวันที่  26 กันยายน – 11  ตุลาคม  2565  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นำโดย นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน  ครั้งที่  4  ประจำปีการศึกษา  2565  เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย นักเรียนรู้จักกฎ  กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และมีน้ำใจนักกีฬา  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนหัวสระวิทยา 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 58

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th